Förlag

Aktuell produktion just nu är romanen Den skytteanska lusten som lanseras 18 maj 2018. Mer om den kan ni läsa på www.denskytteanskalusten.se